W naszym Inkubatorze będzie można rozpocząć i rozwijać działalność gospodarczą

Gmina Stoszowice realizuje projekt, w ramach którego wybuduje i wyposaży Inkubator Przedsiębiorczości. Po jego zakończeniu jako operator Inkubatora będzie wspierała przedsiębiorców  zapewniając szkolenia, doradzając. Zaplanowano program wsparcia początkujących przedsiębiorców i procesów tworzenia nowych firm od pomysłu do stabilności rynkowej.

Inkubator będzie oferował powierzchnię blisko 1000 m2, w tym: salę konferencyjną dla potrzeb spotkań i targów, biura, pomieszczenia socjalne i techniczne, kuchnię oraz warsztat. Będzie wyposażony w urządzenia niezbędne do rozpoczęcia i rozwinięcia działalności gospodarczej.

Oferta Inkubatora będzie skierowana do wszystkich chętnych zainteresowanych rozpoczęciem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Szczególnie wspierane będą dwa główne sektory działalności dla inkubowanych przedsiębiorstw. Pierwszy z nich skupia się na żywności ekologicznej, tradycyjnej, regionalnej i lokalnej. Drugi sektor skupia się na produkcji maszyn i urządzeń oraz obróbce materiałów związanych z odnawialnymi źródłami energii.