Nowoczesny budynek na miarę potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Gminie Stoszowice


W obiekcie zostaną utworzone warsztaty, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna spotkań i targów oraz pomieszczenia socjalne i techniczne dla przedsiębiorców oraz ich potencjalnych klientów.
To idealne miejsce do wytwarzania produktów, ich prezentacji oraz sprzedaży, ale także przestrzeń do korzystania z usług na rzecz biznesu – szkolenia, warsztaty, doradztwo!

Projekt „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy – Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Wartość inwestycji:
• całkowita wartość Projektu: 5 345 192,31 PLN
• dofinansowanie: 3 504 622,32 PLN
• środki własne: 1 840 569,99 PLN

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.