Bartosz Żmuda – projektant obiektu w Budzowie, Inspektor nadzoru inwestorskiego oprowadza gości z samorządu stoszowickiego po terenie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości w Budzowie

Bartosz Żmuda – projektant obiektu w Budzowie, Inspektor nadzoru inwestorskiego oprowadza gości z samorządu stoszowickiego po terenie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości w Budzowie

(wśród zwiedzających m.in. Paweł Gancarz – Wójt Gminy Stoszowice, Katarzyna Ruszkowska – Skarbnik Gminy Stoszowice, Ireneusz Gad – Radny Gminy Stoszowice).